Солодкі подарунки до Дня Закоханих в ТК Пассаж!

З 13 по 15 лютого отримайте чек від магазина або ресторана ТК Пассаж на суму від 2500 грн та в інтервалі з 16 до 19 години завітайте за подарунком до фотозони на першому поверсі.

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ
«Солодкі подарунки до Дня закоханих у ТК PASSAGE»

1. Терміни та визначення, використані в Умовах проведення рекламної акції «Солодкі подарунки до Дня закоханих у ТК PASSAGE» (надалі – «Офіційні умови» або «Умови»), мають такі значення:

Замовник: ТК «Пассаж»;
Організатор акції: Damianі Сlub / ПП «Нострум»;
Генеральний партнер акції: ТК «Пассаж»;
Партнери акції: відсутні;
Подарунки: солодкі набори;
Загальна кількість подарунків: 500 одиниць;
Учасники: повнолітні фізичні особи, які відповідають вимогам, викладеним у п.4 цих Умов, та зареєструвалися в якості Учасника у адміністратора Акції;

Переможець: Учасник, який отримав право на отримання одного з Призів в порядку, визначеному цими Умовами;

Рекламна Акція «Солодкі подарункидо Дня закоханиху ТК PASSAGE» (вище та надалі – «Рекламна Акція» або «Акція») – рекламна акція, яка проводиться Організатором на території ТК «PASSAGE», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 50 (далі — «ТК» або ТКPASSAGE), в рамках якої Організатор надає Учаснику право отримати Приз за умови виконання дій, визначених в цих Умовах.

Строк проведення Рекламної Акції – з 13.02.2023 р. по 15.02.2023 р. включно: з 16 до 19 години або поки подарунки є в наявності.

Чек — товарний або фіскальний чек, який відповідає вимогам, встановленим у п.3 та п.5,6 цих Умов. Після пред’явлення Чека Промоутерута для унеможливлення повторного використання, Чек погашається шляхом проставлення на ньому відмітки Організатора.

2. Загальні умови проведення Рекламної Акції:
2.1. Рекламна Акція проводиться на території ТК «PASSAGE», що розташований за адресою: Дніпро, пр. Д. Яворницького, 50.

2.2. Метою проведення Рекламної Акції є заохочення покупців ТК для збільшення трафіку та продажів магазинів ТК;

2.3. В період проведення Рекламної Акції Учасник має право отримати 1 (один) подарунок 1 (один) раз, незалежно від кількості наявних у нього Чеків;

2.4.Для участі в акції Учасник надає згоду на підписання анкети та своїм особистим підписом засвідчує, що ознайомлений з умовами Акції, в тому числі на фотозвіт згідно п.7.4.

2.5. Участь Учасника у Рекламній Акції припиняється після видачі подарунка.

3. Продукція, придбання якої дає право взяти участь в Рекламній Акції:
3.1. Обов’язковою умовою участі в Акції є придбання на території ТК «PASSAGE» товарів на суму одного чека від 2500,00 грн. (двох тисячп’ятисот гривень 00 копійок) у орендарів ТК «PASSAGE» (крім чеків-квитанцій з терміналів та банкоматів, пункту обміну валют, чеків з острівка Монобанку, чеків з надання послуг з ремонту електроніки та одягу– товари та послуги яких не беруть участі в Рекламній Акції).
3.2. Не надає права на участь в Рекламній акції придбання товару у ТК «PASSAGE», у випадку якщо такий товар, будучи належної якості, був повернутий продавцю.

4. Право на участь в Рекламній Акції:
4.1. Брати участь в Рекламній Акції маютьфізичні особи, яким на початок проведення Рекламної Акції виповнилось 18 (вісімнадцять) років (за умови, що такі особи мають повну діє- та правоздатність).

УВАГА! Не визнаються Учасниками Рекламної Акції та не можуть (не мають права) брати участь в ній власники чи співробітники Організатора, власники чи співробітники Замовника, власники чи співробітники орендарів (суборендарів) ТК «PASSAGE», власники чи співробітники підрядних організацій ТК «Пассаж», а також члени родин вказаних осіб. Під членами родини, для цілей цих Умов, розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, брати та сестри, дідусі та бабусі, онуки, утриманці, опікуни та особи, які мають пряме відношення до осіб, вказаних у цьому абзаці.

5. Порядок участі в Рекламній Акції
5.1. Для того, щоб стати Учасником Рекламної Акції особа повинна пред’явити Чек, який відповідає умовам, викладеним в п.3,5,6 цих Умов , на суму від 2500,00 грн. (двох тисяч п’ятисот гривень) та отримати від Промоутера відмітку на Чеку про участь у Акції.
5.2. Отримати Подарунок дають право лише Чеки, які засвідчують придбання товарів, придбаних у період Акції.
5.3. Учасник Акції підписує анкету, тим самим засвідчує, що він ознайомлений з умовами Акції та дає свою згоду на фотозвіт згідно п.7.4.
5.4. Видача Подарунків здійснюється Промоутером на 1 (першому) поверсі ТК «PASSAGE» біля банера з логотипами ТК з 13.02.2023 р. по 15.02.2023 р. включно: з 16 до 19 годиниабо поки подарунки є в наявності.
УВАГА! Один Учасник може отримати лише 1 Подарунок.
5.5. До участі в Рекламній Акції допускаються лише Чеки з датою, яка підтверджують придбання товарів у період акції з 13.02.2023 р. по 15.02.2023 р., та заповнені з дотриманням п.6 цих Умов.
5.6. Учасник не має права вибору подарунку із заявлених у Рекламної Акції.

6. Вимоги до Чеків:
6.1. Для того, щоб стати Учасником Рекламної Акції особа повинна пред’явити Чек, який відповідає наступним умовам:
1) фіскальні чеки повинні бути з:
— датою, яка підтверджує придбання товарів у період акції з 13.02.2023 р. по 15.02.2023 р.
— вказаноюназвою магазину та юридичної особи орендаря , який знаходиться в ТК «PASSAGE»
— вказаним товаром та підсумковою сумою покупки від 2500грн.
2) торгівельні чекиповинні бути:
— надруковані;
— датою, яка підтверджує придбання товарів у період акції з 13.02.2023 р. по 15.02.2023 р.
— вказаноюназвою магазину та юридичної особи орендаря, який знаходиться в ТК «PASSAGE»
— вказаним товаром та підсумковою сумою покупки від 2500грн;
— вказаними ПІБ продавця, засвідченим його особистим підписом;
— печаткою (якщо таку має підприємство).
3) електронні чеки до участі не приймаються.Для участі потрібно повернутися до магазину і попросити роздрукувати фіскальний чек або надати торгівельний чек.

7. Права та обов’язки Організатора:
7.1. Організатор на власний розсуд розподіляє призи серед Учасників.
7.2. Організатор залишає за собою право змінити дати проведення Акції. Інформацію про зміненіумови можна буде дізнатися на офіційному сайті: passage-mall.com.ua та на офіційних сторінках у соціальних мережах.
7.3. Організатор Рекламної Акції не несе жодної відповідальності за скасування Рекламної Акції, або невручення Подарунків у випадку настання форс-мажорних обставин, зокрема таких, як стихійні лиха, пожежі, аварії, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, повідомлення про замінування будівель, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Рекламної Акції, інші обставини, які знаходяться поза контролем Організатора Рекламної Акцій.
7.4. Організатор та Замовник Рекламної Акції не несуть відповідальності відносно якості та майбутнього використання Подарунків.
7.5. Організатор закінчує Рекламну Акцію по факту видачі останнього подарунку, наданого Замовником.

8. Прикінцеві положення
8.1. Беручи участь в Рекламній Акції, Учасник тим самим надає свою згоду щодо усіх умов проведення Рекламної Акції;
8.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Умов, і/або питань, неврегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймається Організатором Рекламної Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому, рішення Організатора Рекламної Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
8.3. Учасник Акції погоджується з тим, що прийняттям Подарунків він надає свою безумовну згоду на безоплатне та безстрокове використання Замовником особистих даних Учасника, які були надані ним Організатору, а також на відео- та фото-фіксацію самого процесу вручення Подарунків, а також надає згоду на безоплатне та безстрокове використання таких матеріалів для публічного використання, трансляції чи розповсюдження в соцмережах ТК «Пассаж».
8.4. Ці Умови можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Рекламної Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на сайті passage-mall.com.ua та на офіційних сторінках у соціальних мережах. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями цих Умов.
8.5. Порушення цих Умов проведення Акції або відмова від їх виконання позбавляє Учасника права на участь в Рекламній акції та отримання Подарунків.