Різдвяні свята у ТК Passage!

Різдвяні свята у ТК Passage!  В період з 16 по 28 грудня здійснить покупку на суму чека від 3000 грн., реєструйте чеки і вигравайте супер-призи — смартфон Samsung Galaxy, ноутбук Lenovо та грошові сертифікати на шопінг у ТК Пассаж! 

Розіграш подарунків відбудеться 28.12.2023 о 19:00 на паркінгу нашого ТК.

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

«Різдвяні свята у ТК PASSAGE — розіграш подарунків»

Різдвяні свята у ТК Passage!  В період з 16 по 28 грудня здійснить покупку на суму чека від 3000 грн., реєструйте чеки і вигравайте супер-призи — смартфон Samsung Galaxy, ноутбук Lenovо та грошові сертифікати на шопінг у ТК Пассаж!

 

  1. Терміни та визначення, використані в Умовах проведення рекламної акції «Весняний SALE у ТК PASSAGE — отримання заохочувальних призів» (надалі – «Офіційні умови» або «Умови»), мають такі значення:

 

Замовник: ТК «Пассаж»;

Організатор акції: Damianі Сlub / ПП «Нострум»;

Генеральний партнер акції: ТК «Пассаж»;

Партнери акції: відсутні;

Період проведення акції: 16.12.2023 – 28.12.2023 (до 19:00)

Розіграш цінних призів: 28.12.2023 о 19:00 на паркінгу ТК;

 

Призовий фонд: цінні призи розіграшу, заохочувальні призи покупцям;

Цінні призи розіграшу: смартфон Samsung Galaxy S21, Ноутбук Lenovo V17, грошові сертифікати ТК.

Загальна кількість цінних призів: 12 одиниць;

Місце проведення акції: 1 поверх ТК «Пассаж» (рецепція) – реєстрація чеків, паркінг – місце розіграшу цінних призів;

Учасники – повнолітні фізичні особи, які відповідають вимогам, викладеним у п.4 цих Умов, та зареєструвалися в якості Учасника у адміністратора Акції;

Переможець – Учасник, який отримав право на отримання одного з Призів в порядку, визначеному цими Умовами;

Рекламна Акція «Різдвяні свята у ТК PASSAGE» — розіграш подарунків (вище та надалі – «Рекламна Акція» або «Акція») – рекламна акція, яка проводиться Організатором на території ТК «PASSAGE», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 50 (далі — «ТК» або ТК PASSAGE), в рамках якої Організатор надає Учаснику право отримати Приз за умови виконання дій, визначених в цих Умовах.

 Чек — товарний або фіскальний чек, який відповідає вимогам, встановленим у п.3 та п.5,6 цих Умов. Після пред’явлення Чека Промоутеру та для унеможливлення повторного використання, Чек погашається шляхом проставлення на ньому відмітки Організатора.

 

  1. Загальні умови проведення Рекламної Акції:

2.1. Рекламна Акція проводиться на території ТК «PASSAGE», що розташований за адресою:  Дніпро, пр. Д. Яворницького, 50.

2.2. Метою проведення Рекламної Акції є заохочення покупців ТК для збільшення трафіку та продажів магазинів ТК;    

2.3. В період проведення Рекламної Акції Учасник має право отримати 1 (один) подарунок 1 (один) раз, незалежно від кількості наявних у нього Чеків;

2.4. Для участі в акції Учасник надає згоду на підписання анкети та своїм особистим підписом засвідчує, що ознайомлений з умовами Акції, в тому числі на фотозвіт згідно п.7.3.

2.5. Участь Учасника у Рекламній Акції припиняється після видачі подарунка.

 

  1. Продукція, придбання якої дає право взяти участь в Рекламній Акції:

3.1. Обов’язковою умовою участі в Акції є придбання на території ТК «PASSAGE» товарів на суму одного чека від 3000,00 грн. (трьох тисяч гривень 00 копійок) у орендарів ТК «PASSAGE» (крім чеків-квитанцій з терміналів та банкоматів, пункту обміну валют, чеків з острівка Монобанку, чеків з надання послуг з ремонту електроніки та одягу – товари та послуги яких не беруть участі в Рекламній Акції).

3.2. Не надає права на участь в Рекламній акції придбання товару у ТК «PASSAGE», у випадку якщо такий товар, будучи належної якості, був повернутий продавцю.

 

  1. Право на участь в Рекламній Акції:

4.1. Брати участь в Рекламній Акції мають фізичні особи, яким на початок проведення Рекламної Акції виповнилось 18 (вісімнадцять) років (за умови, що такі особи мають повну діє- та правоздатність).

 

УВАГА! Не визнаються Учасниками Рекламної Акції та не можуть (не мають права) брати участь в ній власники чи співробітники Організатора, власники чи співробітники Замовника, власники чи співробітники орендарів (суборендарів) ТК «PASSAGE», власники чи співробітники підрядних організацій ТК «Пассаж», а також члени родин вказаних осіб. Під членами родини, для цілей цих Умов, розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, брати та сестри, дідусі та бабусі, онуки, утриманці, опікуни та особи, які мають пряме відношення до осіб, вказаних у цьому абзаці.

 

  1. Правила реєстрації для участі в акції (Розіграш призів)

 

В акції можуть брати участь відвідувачі, які здійснили покупки (в період 16.12-28.12.2023 до 19:00) на суму від 3000грн (одним чеком) — це мінімальний поріг, при якому відвідувач може взяти участь в акції.

Для реєстрації участі в акції необхідно:

 

Загальні положення (Розіграш призів):

5.1. ВИМОГИ ДО ЧЕКІВ:

1) фіскальні чеки повинні бути з:

— датою, яка підтверджує придбання товарів у період акції з 16.12.2023 по 28.12.2023 (до 19:00)

— вказаною назвою магазину та юридичної особи орендаря , який знаходиться в ТК «PASSAGE»

— вказаним товаром та підсумковою сумою покупки від 3000грн.

2) торгівельні чеки повинні бути:

— надруковані;

— датою, яка підтверджує придбання товарів у період акції з 16.12.2023 по 28.12.2023 (до 19:00)

— вказаною назвою магазину та юридичної особи орендаря, який знаходиться в ТК «PASSAGE»

— вказаним товаром та підсумковою сумою покупки від 3000грн;

— вказаними ПІБ продавця, засвідченим його особистим підписом;

— печаткою (якщо таку має підприємство).

3) електронні чеки до участі не приймаються. Для участі потрібно роздрукувати фіскальний чек або надати торгівельний чек.

Якщо чек не відповідає вимогам, розповідаєте, чого не вистачає, покупець повинен повернутися в магазин і отримати чек згідно вимог. У інакшому випадку – чек не реєструємо.

 

  1. Права та обов’язки Організатора:

6.1. Організатор на власний розсуд розподіляє призи серед Учасників.

6.2. Організатор залишає за собою право змінити дати проведення Акції. Інформацію про змінені умови можна буде дізнатися на офіційному сайті: passage-mall.com.ua та на офіційних сторінках у соціальних мережах.

6.3. Організатор Рекламної Акції не несе жодної відповідальності за скасування Рекламної Акції, або невручення Подарунків у випадку настання форс-мажорних обставин, зокрема таких, як стихійні лиха, пожежі, аварії, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, повідомлення про замінування будівель, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Рекламної Акції, інші обставини, які знаходяться поза контролем Організатора Рекламної Акцій.

6.4. Організатор та Замовник Рекламної Акції не несуть відповідальності відносно якості та майбутнього використання Подарунків.

6.5. Організатор закінчує Рекламну Акцію по факту видачі останнього подарунку, наданого Замовником.

6.6. У випадку повернення покупок після Розіграшу подарунків за чеком з відміткою, який приймав участь у Акції та був зареєстрований, Організатор отримує від магазину повну інформацію про покупця та повернений товар. Усі подальші дії обговорюються з Замовником і здійснюються за його вказівками.

 

  1. Прикінцеві положення

7.1. Беручи участь в Рекламній Акції, Учасник тим самим надає свою згоду щодо усіх умов проведення Рекламної Акції;

7.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Умов, і/або питань, неврегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймається Організатором Рекламної Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому, рішення Організатора Рекламної Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.3. Учасник Акції погоджується з тим, що прийняттям Подарунків він надає свою безумовну згоду на безоплатне та безстрокове використання Замовником особистих даних Учасника, які були надані ним Організатору, а також на відео- та фото-фіксацію самого процесу вручення Подарунків, а також надає згоду на безоплатне та безстрокове використання таких матеріалів для публічного використання, трансляції чи розповсюдження в соцмережах ТК «Пассаж».

7.4. Ці Умови можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Рекламної Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на сайті passage-mall.com.ua та на офіційних сторінках у соціальних мережах. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями цих Умов.

7.5. Порушення цих Умов проведення Акції або відмова від їх виконання позбавляє Учасника права на участь в Рекламній акції та отримання Подарунків.

7.6.  Готівкова та/або будь-яка інша компенсація Подарунків не видається. Заміна Подарунків будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають.